Vereniging De Vlielander

Welkom op de pagina van onze speeltuinvereniging! 
Voor de laatste nieuwtjes, activiteiten en foto's: kijk eens op onze facebookpagina.

Overlijden medeoprichter en oud voorzitter

5 juni jl. is Paul Oord op 77 jarige leeftijd overleden. Paul is een van de initiatiefnemers geweest om De Vlielander te realiseren. Paul heeft vereniging De Vlielander opgericht en is de eerste voorzitter van onze vereniging geweest. Door zijn inzet is ons verengingsgebouwtje en de speeltuin gerealiseerd. Met het organiseren van activiteiten heeft Paul de vereniging levendig gemaakt en zijn veel jonge mensen betrokken bij de vereniging. Wij wensen Helma, Rick en Sietske heel veel sterkte toe met het verwerken van het verlies van man en vader.

Oproep vrijwilligers

De activiteitencommissie bestaat momenteel nog uit 2 leden. Om de activiteiten goed te kunnen organiseren moet deze commissie bestaan uit minimaal 4 personen. Met de huidige 2 vrijwilligers kunnen wij de huttenbouw in 2024 niet meer organiseren. Wat heel jammer is voor de kinderen, want die kijken uit naar de jaarlijkse huttenbouw.
Als we de activiteitencommissie spoedig weer op sterkte hebben, dan is het voor dit jaar nog mogelijk om een huttenbouw te organiseren. De vereniging heeft jaarlijks een drietal activiteiten. Als de activiteitencommissie weer op sterkte is dan is de tijd beperkt dat je in de activiteiten hoeft te steken. Je kunt je via onze website aanmelden als activiteiten lid. 
Ook voor het verlenen van hand en spandiensten bij de uitvoering van activiteiten kan je je aanmelden via deze website.

Geschiedenis

 Op de plaats waar nu De Vlielander is heeft tot 1975 de stee van de familie Vlielander gestaan. Op deze plek wilde de gemeente destijds woningen bouwen. De omwonenden waren het hiermee niet eens,  want er was te weinig speelgelegenheid in Zuidland. In plaats van woningbouw moet er aan de Ben Goerionstraat/Lohmanstraat een speelterrein komen. Uiteindelijk is de gemeente akkoord gegaan met de aanleg van een speelveld en de bouw van een aantal woningen.  Om het speelveld mogelijk te maken is vereniging De Vlielander opgericht op 5 oktober 1984. Door het werven van fondsen en het organiseren van vele activiteiten is de inrichting van het speelveld gerealiseerd. 
In mei 1988 is ons verenigingsgebouw De Vlieramide officieel geopend. De Vlieramide is een samentrekking van de Vlielander en de piramide vorm van het gebouw. De Vlieramide is destijds gebouwd door leerling bouwvakkers onder toeziend oog van een bekwame bouwopzichter. 
Het verenigingsgebouw gebruiken wij alleen bij activiteiten en is verder gesloten. Ook is inmiddels een deel van de overkapping verwijderd, omdat dit overlast opleverde voor de buurt. Het speelterrein is voorzien van een omheining en er gelden openings- en sluitingstijden.